ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

 Οι προτάσεις   ακινήτων τουριστικού ενδιαφέροντος  που αναφέρονται, είναι ένα δείγμα αξιόλογων   προσφερόμενων προς πώληση.

Στο αρχείο μας, περιλαμβάνονται προσφερόμενες εκτάσεις που παρουσιάζουν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλη τη Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές όπως Ρόδος Κρήτη ,Κέρκυρα, Χαλκιδική Πελοπόννησος, κεντρική Ελλάδα ,Αττική.
Ενδείκνυνται  για κάθε μορφή τουριστικής εκμετάλλευσης και ανάπτυξης, όπως  ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, παραθεριστικών οικισμών, εναλλακτικές μορφές τουρισμού (πολιτιστικός τουρισμός,  περιβαλλοντολογικός τουρισμός, τουρισμός πλούτου, αγροτουρισμός, κλπ).