ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Οι προτάσεις   ακινήτων τουριστικού ενδιαφέροντος  που αναφέρονται, είναι ένα δείγμα αξιόλογων   προσφερόμενων προς πώληση.
Στο αρχείο μας, περιλαμβάνονται προσφερόμενες εκτάσεις που παρουσιάζουν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλη τη Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές όπως Ρόδος Κρήτη ,Κέρκυρα, Χαλκιδική Πελοπόννησος, κεντρική Ελλάδα ,Αττική.
Ενδείκνυνται  για κάθε μορφή τουριστικής εκμετάλλευσης και ανάπτυξης, όπως  ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, παραθεριστικών οικισμών, εναλλακτικές μορφές τουρισμού (πολιτιστικός τουρισμός,  περιβαλλοντολογικός τουρισμός, τουρισμός πλούτου, αγροτουρισμός, κλπ).
 
Προς διατήρηση της εχεμύθειας  και διακριτικότητας που προϋποθέτουν  την επιτυχή και στοχευμένη προώθηση απευθυνόμαστε αποκλειστικά σε σοβαρά ενδιαφερόμενους αγοραστές.
 

Ζητήστε να σας ενημερώσουμε κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας  .

 

Προβολή όλων

12>

Σκοπός ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗ/ΠΩΛΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗ